Smerteplaster banner (Knæ)
Infrarøde bølger

VAD ÄR INFRARÖDA VÄRMEVÄGOR OCH HUR PÅVERKAR DET VÅR KROPP?

De infraröda värmevågorna är elektromagnetisk strålning, ungefär som ljus som inte är synligt för det blotta ögat. Vågorna är också känt med namnet bioenergetiska strålar. Vår kropp tar emot och sänder ut infraröda vågor som tränger in i organiska ämnen och i vattnet, vilket resulterar i en mycket likformig uppvärmning.
En klinik i Japan ledd av Dr. Toshiko Yamazaki har med stor framgång utvecklat medicinsk forskning med hjälp av infraröda vågor (Far Infrared Waves). Resultaten som beskrivs i hennes bok ”The Science of Far Infrared Therapies” har visat förmåga att dessa vågor eliminera toxiner i kroppen. Dessa toxiner är vanligen sura ph-värden och kan därför blockera blodcirkulationen. Det är möjligt att expandera blodkärlen och lösa upp toxinerna med hjälp av infraröda vågor, som sedan rensas ut genom urinen och svettningen. En sammanfattning som Dr. Tsu-Tsair Oliver Chi har skrivit om, är effekterna av FIR-utrustning på människokroppen. Dessa strålar absorberas selektivt av vävnaderna som behöver energiökningar. Detta fenomen kallas “Resonansabsorption”.

HUR PÅVERKAR DE INFRARÖDA VÄRMEVÄGORNA VÅR KROPP?

  • De förbättrar oxygennivån i kroppen
  • De värmer upp och eliminerar fett, kemiska komponenter och toxiner från vårt blod, och på så sätt accelererar blodflödet
  • De eliminerar annat avfall och reducerar på det sättet den mängd av syra som finns i kroppen
  • De förbättrar perspiration och värmeregleringen
  • De lindrar smärta
  • De förbättrar muskelfunktionen
  • De accelererar läkningsprocessen i kroppen
  • De håller värme och förbättrar sömnkvaliteten
  • De förbättrar mikrokretslopp
Eksempel på placering af FIT Smerteplaster

HUR VERKAR ETT FIT PLÅSTER?

Placera FIT plåster på de angivna punkterna och vänta i två minuter, för att låta kroppsvärmen aktivera det akrylbaserade limet och säkerställa den bästa passningen. Efteråt verkar FIT Lady som en spegel som reflekterar kroppens egen energi, som tränger in i ett djup på ca 8-9 centimeter och ger en smärtstillande effekt.

Den reflekterande effekt i FIT plåster

Infraröda vågor utsänds från kroppen

Illustration af en arm

Illustration af en arm

USS

Penetrerende virkning 8/9 cm

Penetrerande verkan 8/9 cm

Cell aktivering

Penetrerende virkning 8/9 cm

Penetrerande verkan 8/9 cm

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN FIT THERAPY BÖRJAR VERKA?

Effekten varierar beroende på individens hälsotillstånd. Det är möjligt att känna de första resultaten på bara några minuter. Under alla omständigheter kan det ta upp till 24 timmar.

FRAMTIDSPLANER

Det finns många framtida användningsmöjligheter med FIT Therapy plåster. Förutom den analgetiska effekten är det också möjligt att använda FIT Therapy plåster till förbättring av kretslopp, ökad mikrocirkulation och förbättra muskeleffektiviten vid implementering av den fysiska styrkan och kroppens förmåga att anpassas i brist på funktionella förhållanden. De senaste undersökningar, koordinerat av professor Ricci från Verona universitet, har dessutom visat hur användning av FIT plåster i stor omfattning ökar fysiologisk stabilitet och som följd därav en förbättrad balans och koordinering av rörelse färdigheter. Dessutom användas FIT plåster för tillfället av professor Palombi till behandling av diabetes betingad magsår.

Naturlig smärtlindring utan medicin